armoire armoire: 56" x 20" x 74"
armoire: 68" x 26" x 70"